INSCHRIJven

Aanmelden kan via info@oldtimertourrally.nl

De deelname som bedraagt €79,50 per equipe (2 personen)

Voor een extra inzittende rekenen wij €15,00 (per persoon) over te maken op: 

IBAN NL93 RABO 0137 2655 06 t.n.v. Stichting Oldtimer Tourrally Gooi & Vechtstreek